Eesti parimad heakorra lahendused

OÜ LPM Solutions on aasta 2011 alguses alustanud ettevõte, mis tänaseks on kiirelt kasvav ja arenev. Pakume oma klientidele esmaklassilisi tooteid ja teenuseid üle terve Eesti. Meie põhiline tegevusvaldkond on heakorrateenuste osutamine ning kõikvõimaliku kauba- ja tarvikute müük, mis selle teenuse osutamise juurde käib.

 

Meie eesmärk on pakkuda klientidele esmaklassilist teenust mõistliku hinnaga, tagades kliendi rahulolu pikaks ajaks. Seame kliendi soovid alati esikohale, olles oma tegemistes põhjalikud ja täpsed.

Teenused

Hoolduskoristus

Hoolduskoristuse eesmärk on hoida töö- ja eluruumid sellises seisukorras, mis:

 

* hoiab ära hoones viibivate inimeste haigestumise ja tõkestab bakterite levikut ühelt pinnalt teisele
* jätab alati värske ja puhta mulje, et külalistel oleks tahtmine tagasi tulla edaspidigi

 

Koristamine on kunst ja sellesse ei tohi kindlasti kergekäeliselt suhtuda. Koristusteenust peavad osutama selleks spetsiaalselt koolitatud inimesed, kes on omandanud vastavad teadmised, mis lubavad neil tegeleda vastava teenuse osutamisega. On väga oluline, et tavalist töölauda ei puhastataks selle sama lapiga, millega tehakse tööd tualetis jne. Kuna mustust on olemas mitemesugust, siis on väga oluline, et inimene teab, kuidas mingi mustusega toime tulla. Tihtilugu hinnatakse puhtuse taset selle järgi, kas tolmu ja pori põrandal leidub või mitte. Kui otseselt näha ei ole, siis tundub, et kõik on korras. Tegelikult on võimalik tolmukübe ja poritükikene päris süütud tegelased. Hoopis oluline on saada lahti mustusest, mida me ei näe – bakterid. Seetõttu on oluline lasta tegeleda koristamisega inimestel, kes on selleks koolitatud.

 

Pakume hoolduskoristusteenust kõikvõimalikesse kohtadesse, kus inimesed igapäevaselt elavad (kodukoristus) või töötavad (bürood, laod, kaubandus- ja tootmispinnad, haridusasutused ning hotellid jne). Oleme seda meelt, et koristamises ei eksisteeri standardolukordasid, mistõttu tuleme alati kohale, hindame olukorra ning uurime välja Teie täpsed vajadused ja ootused. Seejärel koostame hinnapakkumise, mis on koostatud just Teie vajadusi arvestades.

 

Hoolduskoristuse alla võime lugeda:

 

* Põrandate igapäevane koristamine
* Vaipkatete puhastamine
* Tolmude eemaldamine mööblilt, laudadelt igapäevaselt
* Klaaspindade igapäevane puhastamine
* Prügikastide tühjendamine ning jäätmekäitluse korraldamine
* Hügieeni- ja pabertarvikute tellimine ning lisamine
* Porivaipade vahetus ja rentimine
* Toataimede eest hoolitsemine

 

Kindlasti ei ole siin nimekirjas kõiki asju, mida võiksite meilt soovida. Siin on ainult paar põhilist, mis on hoolduskoristuse alustalad. Soovide, mida siin nimekirjas ei kajastu, täitmine lepitakse eraldi kokku.

Eripuhastustööd

* Üldine suurpuhastus kontoris, korteris või eramus
* Ehitus– ja remondijärgne suurpuhastus
* Tolmu ja mustuse eemaldamine raskelt ligipääsetavatest kohtadest
* Tulekahjujärgne suurpuhastus ja konsultatsioon
* Akende pesemine, mis sisaldab aknaraami ja -laudade puhastamist
* Kivipõrandate süvapesu ja kaitse
* Betoonpõrandate süvapesu
* PVC, linoleum põrandate süvapesu ja vahatamine
* Puitpõrandate süvapesu ja hooldusõlitamine
* Grafiti eemaldamine
* Vaipkatete keemiline puhastamine
* Tekstiil– ja nahkmööbli puhastamine
* Lumekoristus ja jääpurikate eemaldamine
* Muruniitmine
* Hekkide pügamine
* Okste lõikamine
* Puude langetamine

Ventilatsioonitorustiku ja -seadmete sisepuhastus

Ventilatsioonitorustiku sisepuhastusse ei tohiks kergekäeliselt suhtuda, see on tähtis just tuleohutuse seisukohalt. Puhastamata torustikus leiduv tolm on väga kergesti süttiv ning seega väga ohtlik. Näiteks on raske ilma erivahenditeta pääseda ligi laealustele kommunikatsioonidele, siinkohal tõttame teile appi.

 

Tööprotsess:

 

* Teeme fotod ja vajadusel videouuringu ventilatsioonitorustikust
* Anname hinnangu, kui suures mahus on vaja puhastus ette võtta
* Puhastusmeeskond asub tööle
* Pärast torustiku puhastamist teeme uuesti fotod ja koostame akti Päästeametile esitamiseks

 

Ventilatsiooniseadmeid ja torustik tuleks üle kontrollida igal aastal. Nii olete kindel, et väldite ootamatuid ja ebameeldivaid üllatusi. Puhastamise vajadus on Eesti oludes reaalselt iga 3. kuni 5. aasta järel, olenevalt piirkonnast (kesklinnas olevad süsteemid ja torustikud määrduvad oluliselt kiiremini, kui mõnes äärelinna alas).

Kojameheteenused

* Talvine lume koristamine
* Libedusetõrje
* Jääpurikate eemaldamine
* Haljasalade, õuealade korrashoid
* Muru niitmine
* Lehtede jms prahi koristamine

Haljastustööd

* Haljasalade loomine
* Taimede istutamine
* Muru külvamine
* Puude langetamine ja okste lõikamine
* Hekkide piiramine ja hoolduslõikamine

Kinnisvara haldamine

Kinnisvara haldamine annab kliendile võimaluse tegeleda enda põhitööga, raiskamata väärtusliku aega kinnisvaraga seotud probleemide lahendamisele. Meie hoolitseme kõige selle eest, millega varasemalt pidite ise tegelema.

 

* Hoolitseme kinnisvara korrashoiu eest
* Hoiame korras Teie hoonet ümbritseva haljasala
* Korraldame jäätmekäitluse
* Hoiame korras hoone tehnosüsteemid, teostame sedamete hoolduse
* Tegeleme hoone dokumentatsiooni korrastamise ning kaasajastamisega, viies sisse kõik vajalikud muudatused
* Sõlmime vajalikud lepingud
* Remondi- ja avariiteenus
* Kojameheteenus
* Lumekoristus ning jääpurikate eemaldus
* Muruniitmine
* Otsime tühjale rendipinnale rentniku ning jagame kommunaalkulud olemasolevate rentnike vahel koos vastavasisulise arvemajandusega
* Vaatame ja hindame suurpuhastuste vajadused
* Kõik oma tegevused kanname vastavasse aruandesse, mille esitame perioodiliselt kliendile

 

Kinnisvara haldamine on justkui terviklahendus. Teie ei pea enam muretsema, kust kohast leida elektrik, kes vahetaks ära lambipirni või kust leida santehnik, kes keeraks kinni tilkuma hakanud toruühenduse.

Raamatupidamisteenused

Pakume raamatupidamisteenust korteriühistutele ja äriühingutele, mis annab omanikule võimaluse omada ülevaadet tema varaga seotud eelnevate, jooksvate ning tulevaste tulude-kulude võrdluses. Meie raamatupidamisteenuseid kasutades ei ole vaja kulutada lisaraha raamatupidaja palgale. Kompleksne raamatupidamisteenus arvestab iga ettevõtte eripärasid, aitab kokku hoida tööjõu-ja halduskulusid.

 

* Igapäeva raamatupidamine
* Äriregistri toimingud
* Arvete koostamine
* Kiirtööna bilanss ja kasumiaruanne (pankadele)
* Aastaaruanne
* Palgaarvestus
* Majandusaasta
* Põhivahendid
* Maksunõustamine
* Statistikaaruannete koostamine ja esitamine
* Lisateenused

Koostööpartnerid